Destiny Theater School ⋆ Destiny Park

Destiny Theater School

Copiii între 6 și 14 ani au acum locul potrivit unde să își dezvolte creativitatea, personalitatea și talentul. La Destiny Theater School am construit 3 module de învățare, iar fiecare modul durează 1 lună. Modulule pot fi achiziționate pe rând sau toate odată, cumpărarea unui modul nefiind condiționată de cumpărarea tuturor.

Modul 1 Introducere în jocurile actoricești
Modul 2 Improvizație și dezvoltare
Modul 3 Crearea unui spectacol de teatru

Prețul este de 790 lei/ lună, iar primul curs este gratuit.

Înscrieri și mai multe detalii la telefon 0755389268.

Cursurile sunt susținute de actori cu competențe în zona psiho-pedagogică și experiență în lucrul cu copiii.

Competențe generale pe care le dobândesc copiii la cursurile noastre de actorie:

 • dezvoltarea încrederii de sine
 • spontaneitatea
 • creativitatea
 • inteligența emoțională
 • coordonarea fizică și folosirea limbajului non verbal în exprimare
 • lucrul în echipă
 • valorificarea unor elemelemente de cultură generală și artistică
 • dezvoltarea competențelor de comunicare
 • capacitatea de adaptare la diferite situații sau persoane
 • capacitatea decizională spontană dezvoltată
 • dezvoltarea gândirii critice
 • dezvoltarea atenției active și distributive
 • dezvoltarea factorilor de rezolvare creativă a problemelor
 • dezvoltarea empatiei și toleranței
 • dezvoltarea capacităților de gestionare conștientă a factorilor afectivi

Acestor competențe li se adaugă competențele specifice fiecărui modul. De la identificarea intuitivă a unor elemente de bază în interacțiunea teatrală, utilizarea unor noțiuni de bază din limbajul specific teatrului, la exprimarea creativă în diverse situații scenice, prin explorarea calităților personale în cadrul Modulului 1.

În Modulul 2 copiii vor lucra la dezvoltarea situațiilor scenice imaginate, valorificând jocurile de improvizație și crearea unor situații scenice noi, făcând apel la reacțiile spontane.

Ajunși la Modulul 3, copiii vor exersa roluri în situațiile scenice, înțelegând etapele procesului de construcție a momentelor scenice, vor elabora scenarii de teatru și vor relizarea un proiect de teatru educațional, folosind variate mijloace de expresie artistică.

Coral

Hills

Xanadu

Zentiva