REGULAMENT DE PARTICIPARE ⋆ Destiny Park

REGULAMENT DE PARTICIPARE

REGULAMENT DE PARTICIPARE/UTILIZARE DESTINY PARK

Valabil din 01.08.2022

1.TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE :

1.1.Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de participare în cadrul parcului DESTINY PARK.

1.2. Prin accesul în incinta parcului DESTINY PARK, clienții, vizitatorii, voluntarii, angajații, colaboratorii și orice terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu DESTINY PARK acceptă și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul Regulament de participare (denumit in continuare „Regulamentul”). Conținutul prezentului Regulament este proprietatea DESTINY PARK S.R.L.

1.3.Parcul DESTINY PARK este administrat de către societatea DESTINY PARK S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Bd. Timișoara nr.26, Camera 17, in cadrul Clădirii Plaza Romania Offices, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/3679/2018, CUI 39032253, ( denumită în continuare „DESTINY PARK” sau „noi”), (destinypark.ro).

1.4.DESTINY PARK își rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înștiințare în prealabil a clientului/vizitatorului/participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul destinypark.ro și la intrarea în incinta DESTINY PARK, fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

 

2. CARACTERUL OBLIGATORIU SI SCOPUL REGULAMENTULUI  

2.1. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toți clienții, vizitatorii, voluntarii, angajații, colaboratorii și orice terțe persoane parcului DESTINY PARK, în toate spatiile aflate pe proprietatea societății DESTINY PARK, inclusiv: (1) drumul de acces; (2) spatiile exterioare/interioare ale parcului DESTINY PARK; (3) parcări și zone de așteptare de la intrarea in parcul DESTINY PARK.

2.2. Parcul DESTINY PARK este un spațiu destinat activităților de educație și entertainment (Edutainment). Scopul prezentului Regulament este de a se asigura securitatea persoanelor si a bunurilor, ordinea si curățenia parcului DESTINY PARK.

2.3. Pentru a beneficia de facilitățile DESTINY PARK, dumneavoastră in calitate de client, vizitator, angajat sau colaborator, trebuie sa sa respectați regulile prevăzute in prezentul Regulament. Prin cumpărarea biletului de acces si, respectiv din momentul primirii brățării de acces, dvs. Va exprimați consimțământul privind acceptarea/respectarea prezentului Regulament si de utilizare întocmai a spatiilor din incinta parcului DESTINY PARK si va obligați sa respectați in mod necondiționat toate regulile cuprinse in prezentul Regulament, pe care se presupune si se prezumă ca le-ați citit și parcurs cu atenție, prin simpla cumpărare/intrare în DESTINY PARK. Exprimarea de către dvs. a consimțământului prin achizitionarea biletului/primirea brațării de acces dă nastere unui angajament intre dvs. si DESTINY PARK, societatea care administreaza parcul DESTINY PARK, în condițiile prezentului Regulament.

2.4. Personalul DESTINY PARK are dreptul, avand in vedere numarul mare de clienti, vizitatori, de a verifica și respectiv asigura respectarea prezentului Regulament de catre dvs. In consecinta, dvs. sunteti direct raspunzatori pentru orice daune provocate ca urmare a nerespectarea Regulamentului – răspunderea pentru nerespectarea si efectele acesteia fiind purtată de dvs.

2.5. In special, dvs., în calitate de client/vizitator, declarati că întelegeti si acceptati faptul că utilizarea instalatiilor sportive din cadrul DESTINY PARK (inclusiv dar fără a se limita la: Aventura Park, Arena Destiny Park, Circuitul de mașini electrice, și altele) implică riscuri specifice activităților sportive. Astfel datorită acestui risc inerent activităților sportive, este posibil ca dvs. sau copiii dvs. să se accidenteze in cadrul DESTINY PARK în cazul în care nu vor fi respectate prevederile Regulamentului și indicațiile angajaților DESTINY PARK. In astfel de cazuri acceptati ca DESTINY PARK raspunde doar pentru acele prejudicii aduse vietii, corpului sau sănătății dvs. care au apărut ca rezultat direct al actiunii sau omisiunii DESTINY PARK. Prin exprimarea consimtământului pentru prezentul Regulament, declarați si că starea dvs. sau a copiilor dvs. de sănătate este bună sau cel putin corespunzatoare pentru activitătile sportive din cadrul parcului DESTINY PARK.

2.6. Părintii, tutorii sau persoanele insotitoare care au în grijă copii sau alte persoane (persoane fără discernământ etc.) răspund pentru respectarea Regulamentului de catre copiii si persoanele aflate in grija sau sub supravegherea acestora.

 

3. ACCESUL IN DESTINY PARK PE BAZA DE BILETE

 3.1. Accesul în DESTINY PARK se face numai pe baza bilete ce pot fi achiziționate online sau la recepția DESTINY PARK sau pe baza de abonament, conform prețurilor afișate la recepție sau la distribuitorii oficiali Destiny. Accesul se face pe baza de brățara care va fi primita la intrare. Pentru a intra in parc, atat copiii, cat si parintii trebuie sa plateasca biletele de intrare, conform listei de preturi afisate.

3.2. Accesul in DESTINY PARK se face numai după luarea la cunoștință a prezentului Regulament si acceptarea lui in formatul online la momentul achiziției biletelor pe website-ul www.destinypark.ro

3.3. Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită. DESTINY PARK îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare prealabilă.

3.4. În sensul prezentului Regulament, biletul de acces este un document emis pe suport de hârtie sau în format electronic prin care se atestă dreptul de acces pe bază de bilet in cadrul DESTINY PARK. Biletele sunt nominale si au un număr unic de identificare. Un bilet este valabil pentru o singură persoană și respectiv o singură intrare.

3.5. Achiziționarea biletului de intrare confera dreptul de acces doar in zona/zonele pentru care s-a achiziționat biletul si nu confera gratuit drepturi la alte zone sau la servicii suplimentare cum ar fi zona de petreceri de zile de nastere. Facilitatile aflate într-o anumita zona a parcului DESTINY PARK sunt destinate exclusiv clienților/vizitatorilor care au achizitionat bilet de intrare/drept de acces pentru zona respectiva si nu pot fi utilizate de ceilalți clienti/vizitatori.

3.6. DESTINY PARK nu răspunde pentru pierderea, furtul sau deteriorarea biletelor achiziționate, acestea fiind în responsabilitatea clientilor/vizitatorilor/participanților/cumpărătorilor.

3.7. Este interzisă revânzarea biletelor/ invitaților. Este strict interzisă vânzarea biletelor sau a invitaţiilor la suprapreţ. DESTINY PARK îşi rezervă dreptul de a interzice accesul în incinta DESTINY PARK a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele aflate în posesia acestora. Este strict interzisă postarea de poze cu bilete sau seriile unice ale biletelor pe rețele de socializare (ex. Facebook, Instagram etc.). Este strict interzisă postarea de vânzare a biletelor pe rețele de socializare sau alte website-uri.

3.8. La intrarea in DESTINY PARK biletele vor fi preschimbate cu brățări de acces.

3.9. Vizitatorii au obligația de a păstra brățările pe întreaga vizita in Destiny ParkVizitatorii sunt în exclusivitate răspunzători pentru deteriorarea, pierderea sau furtul brățării.

3.10. Fiecare vizitator trebuie sa păstreze brățara de acces astfel încât sa se evite pierderea acesteia. Brățara de acces se va purta pe mana pe toata durata șederii in incinta DESTINY PARK Nerespectarea acestor prevederi presupune, in cazul pierderii, o conduita culpabila din partea clientului/vizitatorului. Dovada îndeplinirii corespunzătoare a obligației de păstrare se va face, in caz de litigiu, de către client/vizitator. La finalul vizitei, brățara se preda la recepție de către persoana care a purtat-o (nu se pot preda mai multe brățări de către o singura persoana pentru mai mulți copii care nu au fost însoțiți la intrare de către aceasta persoana).

3.11. Pierderea sau deteriorarea brățării atrage după sine următoarele costuri

 • deteriorare – 150 lei
 • pierdere – 500 lei

3.12. La intrarea în incinta DESTINY PARK, participantul adult sau minorul va primi o brățara/card de acces, cu ajutorul căreia va plăti bunurile și serviciile din cadrul parcului. Adulții vor avea posibilitatea de a seta o limită stabilita la intrarea in parcul DESTINY PARK, pentru accesul la diverse activități/atracții desfășurate in cadrul DESTINY PARK si/sau pentru achizitionarea produselor comercializate in DESTINY PARK.

4. CONDIȚII SCHIMBARE BILETE ACHIZITIONATE ONLINE

4.1. Daca nu puteți ajunge la data sau în intervalul ales în bilet, aveți posibilitatea de a ne anunța cu 48 de ore înainte la adresa de bilete@destinypark.ro sau numărul de telefon afișat pe site-ul www.destinypark.ro si sa alegeți o alta dată pentru care puteți utiliza biletul(ele) achiziționat(e). Aceasta modificare a datei valabilității biletului se va putea efectua o singura dată.

4.2. Clienții nu își pot exercita dreptul de retragere din contractul de vânzare-cumpărare al biletelor încheiate la distanta sau în afara spatiilor comerciale cu de la DESTINY PARK, in termenul de 14 zile calendaristice de la data intrarii in posesia biletelor, prevazut de legislatia in vigoare, având în vedere dispozițiile art.16 alin.1 din OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, pentru vânzarea de bilete pentru evenimente. Astfel, prin încheierea contractului de vânzare bilete, clientul achiziționează si servicii de intermediere, administrare comanda, precum si servicii conexe acestora. Toate aceste servicii sunt exceptate de la aplicarea dreptului de retragere, conform art.16 alin.1 lit.a) din OUG nr.34/2014, având in vedere faptul ca prin comanda si plata efectuata, clientul este in deplină cunoștință asupra faptului ca prin finalizarea comenzii își va pierde dreptul de retragere.

5. CONDIȚII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ACCESUL ÎN DESTINY PARK

5.1. Orele de program cu publicul ale DESTINY PARK sunt stabilite de conducerea societății DESTINY PARK si sunt afișate pe website-ul www.destinypark.ro si public in holul de la intrarea in DESTINY PARK. Durata accesului este stabilita de tipul de bilet cumpărat, respectiv 3 ore si jumătate sau o zi întreagă. In cazul depășirii duratei plătită in avans, se va achita ulterior sumă suplimentară corespunzătoare, înainte de părăsirea incintei parcului DESTINY PARK. Se recomandă ca accesul in parc să fie făcut pana cel târziu cu 3 ore jumătate înainte de ora la care trebuie să părăsiți incinta parcului DESTINY PARK. În cazul în care accesul în parc a fost făcut cu mai puțin de 3 ore și jumătate înainte de ora închiderii parcului, vizitatorul își asumă riscul de a nu beneficia de întreaga perioadă de acces înscrisă pe bilet.

5.2. In toate zonele accesibile autovehiculelor pe proprietatea DESTINY PARK (cai de acces, parcare) este obligatorie respectarea tuturor regulilor de circulatie prevăzute in legislatia romana in vigoare (se va respecta Codul Rutier in vigoare). In mod special sunt interzise: (1) depasirea vitezei obligatorii indicate prin semnele de circulatie; (2) nerespectarea semnificatiei indicatoarelor rutiere; (3) parcarea sau stationarea pe spatiul verde sau in orice alte locuri in afara celor special amenajate; (4) blocarea cailor de acces; (5) aruncarea de deseuri sau obiecte din autovehicule. Utilizarea parcarii este prevazuta exclusiv pentru clientii/vizitatorii DESTINY PARK si se poate folosi cu jumatate de ora inainte de ora deschiderii si jumatate de ora dupa ora inchiderii parcului DESTINY PARK.

5.3. DESTINY PARK isi rezerva dreptul sa limiteze/restrictioneze temporar accesul autoturismelor in zona parcarii precum si accesul persoanelor in incinta in cazul in care capacitatea maxima de operarea a parcului DESTINY PARK a fost atinsa. Aceasta masura se impune pentru a oferi clientilor/vizitatorilor cat mai relaxanta si in siguranta deplina in cadrul DESTINY PARK.

5.4. Societatea DESTINY PARK poate oricând limita utilizarea si ofertele parcului DESTINY PARK, total sau partial (de ex. curatenie, revizie tehnica, defectiuni tehnice etc.). In astfel de cazuri nu puteti solicita reduceri/restituiri ale pretului biletului de intrare si nici solicita alte pretentii materiale. De asemenea, daca anumite zone din incinta sunt inchise datorita desfasurarrii de sedinte foto, evenimente, cursuri, zile de nastere sau altele asemanatoare, nu exista dreptul de restituire sau de reducere a pretului biletului de intrare.

5.5. La accesul in DESTINY PARK pentru anumite activitati (de exemplu, Aventura Park sau VR – VIRTUAL REALITY; Simulatoare Avion si Masini, Masini Electrice) trebuie sa va asigurati ca aveti la dvs. echipament sportiv adecvat pentru activitarile indoor. Personalul DESTINY PARK are dreptul de a verifica ca detineti echipamentul adecvat si, de asemenea, se va verifica inaltimea minorului care trebuie sa fie de minim 120 de cm pentru anumite activitati. In caz contrar, vi se poate refuza accesul in incinta DESTINY PARK sau activităților respective.

5.6.  Prin accesul în incinta parcului DESTINY PARK, precum si accesarea canalelor de comunicare marca DESTINY PARK, în special website-ul www.destinypark.ro, clientii/vizitatorii/participanții și utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament. Regulamentul este disponibil pe website-ul www.destinypark.ro; la punctul de informare din cadrul DESTINY PARK/la intrarea în incinta parcului DESTINY PARK in format digital, precum și la solicitarea expresă a oricărui client/vizitator/participant.

5.7. Pentru a asigura desfășurarea în condiții de ordine și siguranță a activitatilor in incinta parcului DESTINY PARK, societatea DESTINY PARK își rezervă dreptul de a restricționa obiectivele și dispozitivele ce pot fi aduse în incinta parcului DESTINY PARK. Este interzis accesul pe perimetrul parcului DESTINY PARK cu următoarele obiecte:

 • articole pirotehnice (artificii, petarde, pocnitori)
 • arme cu varf/tais si cu obiecte taioase – orice obiect cu varf sau cu lama care poate provoca rani, cum sunt cu titlu exemplificativ: topoare/toporisti; sageti si sageti de darts; crampoane/patine; lanci; ciocane; briceaguri cu lame de orice lungime; cutite; macete; brice si lame; spade, sabii; foarfece cu lame de orice lungime; scule de mestesugarie care pot fi folosite ca arme, cum sunt burghiele si varfurile de burghie, cutterele, cutitele utilitare; ferastraiele, surubeniltele, rangile, clestii de taiat, cheile fixe, tubulare si reglabile, arzatoarele, produse se sticla
 • pistoale, arme de foc sau orice alte arme – orice obiect capabil sau aparent capabil sa lanseze proiectile sau sa provoace răni, cum sunt cu titlu exemplificativ: toate armele de foc, cu aer comprimat, cu bile, industriale, de semnalizare (pistoale revolvere, carabine, puști etc.); copii si imitații ale armelor de foc; arbalete; catapulte; harpoane; arme cu electroșocuri (taser); brichete sub forma unei arme de foc etc.
 • instrumente contondente – orice instrument contondent capabil sa cauzeze rani, cum sunt dar fara a se limita la: bate, ciomege, bastoane, crose, padele, tacuri, undite, echipament specific artelor martiale
 • droguri sau orice alte substante interzise prin lege
 • materiale inflamabile sau explozive, sprayuri paralizante sau neutralizante – orice substanta expliziva sau imflamabila care prezinta un risc pentru sanatatea clientilor/vizitatorilor/participantilor/angajatilor/colaboratorilor, cum sunt: munitie, obiecte detonatoare si fitiluri; explozibili; grenade; recipiente de gaz; fumigene; combustibili cum sunt benzina sau motorina
 • substante chimice si toxice – orice substante chimice sau toxice care prezinta un risc pentru sanatatea vizitatorilor, cum sunt cu titlu exemplificativ: acizi si alcaloizi, substante corozive, mercur, clor; spray-uri paralizante si neutralizante; materiale radioactive; otravuri; substante periculoase infectioase sau biologice – sange infectat, bacterii, virusi
 • umbrele, umbrele pliabile și sau selfie-sticks vor fi depozitate la intrarea în parc
 • orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți
 • aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, binoclu
 • bauturi alcoolice si non-alcoolice, mancare, sticle sau conserve sau alte produse alimentare aduse din afara DESTINY PARK
 • animale de orice fel
 • spray-uri pentru graffitti, stickere
 • drone
 • bannere susținute de bețe
 • lasere
 • biciclete, role, skateboard-uri
 • goarne și vuvuzele

5.8. DESTINY PARK își rezervă dreptul de a verifica clientii/vizitatorii/participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de personal si/sau echipa de paza si protectie și de a nu permite accesul cu orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.

5.9. Accesul in incinta DESTINY PARK este permis doar cu bagaj de mână conținând obiecte destinate utilizării pentru activitățile specifice sin cadrul DESTINY PARK de dimensiuni maxime de 20 cmX 30 cm. Clientii/vizitatorii/colaboratorii/alte părți terte vor permite personalului să verifice conținutul bagajului de mână la cerere, pentru a se asigura ca in acesta nu se afla obiecte ce nu sunt permise in incinta parcului DESTINY PARK.

5.10. Bagajele mari pot fi lăsate în camera special amenajată pentru bagaje mari. Clientul/vizitatorul va primi un lacăt electronic pe care isi poate alege un cod unic de inchidere/deschidere. Clientul/vizitatorul poate recupera bagajul lasat in camera speciala. In cazul pierderii lacatului electronic, bagajul nu se recupereaza imediat, ci numai dupa parcurgerea procedurii interne DESTINY PARK pentru astfel de cazuri.

5.11. Persoanele care, datorita unor dizabilitati fizice sau mentale, sunt neajutorate sau necesita supraveghere pot vizita DESTINY PARK doar in prezenta unei persoane insotitoare. Aceasta regula este valabila si pentru persoanele insotitoare.

5.12. Este interzis accesul în incinta DESTINY PARK persoanelor care suferă de boli contagioase, persoanelor cu răni deschise și / sau erupțiilor cutanate.

5.13. Este interzisă ieșirea temporară din incinta a minorului, fie după zona de recepție fie prin zone nedestinate circulației.

5.14. Din motive de siguranță zonele din incinta parcului DESTINY PARK sunt parțial supravegheate cu ajutorul camerelor video. Înregistrările pot fi accesate, doar în caz de suspiciune, de catre persoanele imputernicite conform reglementarilor legislative aplicabile si de către organele abilitate de politie sau cercetare penala. Acestea folosesc siguranței si protecției proprietatii clientilor / vizitatorilor / angajatilor / colaboratorilor.

6. ACCESUL MINORILOR

 6.1. Minorii cu vârsta de peste 16 ani sau Părintele/tutorele/adultul însoțitor sunt obligați să bifeze luarea la cunoștință si acceptarea prevederilor prezentului Regulament de participare in DESTINY PARK la momentul achiziționării biletelor.

6.2. La momentul achiziționării biletului de acces părintele/tutorele/adultul însoțitor acceptă întreaga responsabilitate pentru siguranța minorului(ei) si este de acord că atât entitatea juridică DESTINY PARK, cât și angajații și colaboratorii acesteia sunt absolviți de orice răspundere pentru orice accident, prejudiciu sau boli suportate în timpul vizitei parcului DESTINY PARK, care nu se produc cu intenție sau din culpa grava a acestora.

6.3. Părintele/tutorele/adultul însoțitor este obligat să completeze datele solicitate pentru înregistrare

 • Nume și prenume părinte/tutore
 • Număr de telefon de contact si adresa de e-mail
 • Adresa de facturare
 • Nume și prenume minor(a)

și să păstreze bonul aferent brățării minorului(ei), pe care îl va prezenta la preluarea acestuia. Singura excepție de la această regulă este cazul în care se primesc instrucțiuni precise, în scris, de la părintele/tutorele/adultul însoțitor din momentul înregistrării, care indică faptul că o altă persoană va prelua minorul(a) și va furniza datele de identificare ale acesteia.

6.4. Prezentul regulament trebuie însușit și respectat de copii și de către însoțitorii adulți, de fiecare dată când doresc accesul în DESTINY PARK. În cazul nerespectării acestuia, ne rezervăm dreptul de a interzice accesul în DESTINY PARK.

6.5. Un parinte/tutore/educator/invatator/profesor poate însoti un număr maxim de 20 minori cu vârsta mai mică de 14 ani. Grupurile organizate pot fi însoțite/supravegheate de un educator/invatator/profesor.

6.6. Copiii minori pot intra in DESTINY PARK numai daca sunt însoțiți de adulți si doar dacă dețin un bilet valabil, această regulă este valabilă pentru vârsta cuprinsă intre: 3-14 ani. Accesul minorilor cu vârsta până în 3 ani se va face gratuit și numai în compania unui părinte/tutore pe baza unui Bilet valid cumpărat de părinte/tutore.

6.7. Accesul minorilor între 14 – 18 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid (fără reducere) și a actului de identitate.

6.8. Copiii minori cu vârsta peste 7 ani pot fi lăsați singuri in DESTINY PARK, doar cu acord parental.

6.9. Minorii nu vor putea cumpăra produse a căror comercializare către minori este interzisă prin lege.

6.10. Anumite produse alimentare se vor putea cumpăra numai cu acordul părintelui/tutore, ținând de restrictiile mentionate in prealabil.

6.11. Destiny Park nu va fi responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/tutorilor.

6.12. Accesul in DESTINY PARK se face pe proprie răspundere, inclusiv cu privire la următoarele: persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la activitatile desfasurate in DESTINY PARK. Activitatile pot include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dauna copiilor sau persoanelor epileptice.

7. DECLARAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA PĂRINTELUI/TUTORELUI/ADULTULUI ÎNSOȚITOR

7.1. Părintele/tutorele/adultul însoțitor înțeleg pe deplin riscurile și resposabilitățile pe care le implică participarea minorului(ei) in incinta DESTINY PARK, riscuri pe care si le asuma în întregime.

7.2. Părintele/tutorele/adultul însoțitor își asuma deplina răspundere pentru minor(ă) și responsabilitatea pentru orice incident, accident și/sau vătămare pe care ar suferi-o minorul(a) din cauza lipsei de supraveghere in cadrul DESTINY PARK.

7.3. Părintele/tutorele/adultul însoțitor prin achiziționarea biletelor de acces in DESTINY PARK si acceptarea prezentului Regulament, confirmă că minorul(a) este apt(ă) din punct de vedere medical și într-o formă corespunzătoare pentru a participa la activitatile desfasurate in incinta DESTINY PARK, astfel încât exonereze societatea DESTINY PARK, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc.) de orice răspundere în legătură̆ cu orice pretenții ar putea avea, de orice natură, acesta sau succesorii / reprezentanții săi, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul participarii la activitatile desfasurate in incinta parcului DESTINY PARK.

7.4. Părintele/tutorele/adultul însoțitor declara, în mod expres, că sunt de acord ca minorul(a) să primească̆ îngrijiri medicale de prim ajutor si/sau sa fie transportat la o unitate medicală de specialitate, în caz de vătămare, accident sau boală pe parcursul participarii la activitatile desfasurate in incinta parcului DESTINY PARK.

7.5. Părintele/tutorele/adultul însoțitor declara, in mod expres, că în situația în care ar surveni, pe parcursul participarii la activitatile desfasurate in incinta parcului DESTINY PARK și în cazul în care personalul, serviciile și transportul medical de prim ajutor nu sunt suficiente sau nu acoperă nevoile posibile ale minorului de sub tutela, se angajeaza să suporte toate cheltuielile ocazionate de eventualul transport și/sau tratament către/la o unitate medicală specializată și declara că renunț̦a la orice pretenții ar putea avea în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgentă, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.

7.6. Părintele/tutorele/adultul însoțitor declara, in mod expres, ca exonereaza Organizatorul, precum și pe oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, pentru eventuale furturi/pierderi ale bunurilor proprii care ar putea fi comise pe parcursul participarii la activitatile desfasurate in incinta parcului DESTINY PARK.

7.7. Părintele/tutorele/adultul însoțitor declară că a  citit și înțeles prezentul Regulamentul, afișat pe website-ul www.destinypark.ro care reglementează condițiile specifice impuse de către societatea DESTINY PARK, în special mențiunile privitoare la minori și se angajează să asigure deplina respectare a acestora de către minor(ă).

7.8. Părintele/tutorele/adultul însoțitor declară că, are cunoștință de prevederile legale în vigoare privind răspunderea celui care potrivit legii trebuie să supravegheze un minor și declară pe proprie răspundere că toți minorii pe care îi supravegheaza sunt apți din punct de vedere medical (conform declarației verbale/scrise dată pe proprie răspundere de către părinții/tutorii acestora) să participe la activitatile desfasurate in incinta parcului DESTINY PARK și îsi asuma în totalitate și respectiv toate riscurile descrise în cuprinsul prezentului Regulament, care ar putea surveni și afecta minorii pe care îi are în grijă și de care este răspunzător în mod legal.

8. ACCESUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

8.1. Persoanele cu dizabilități, care comunica la data cumpărării biletelor/pachetelor de bilete, faptul ca dețin un certificat de handicap, au reducere de 50% la bilete, cu obligația de a prezenta o copie a certificatului de handicap la punctele de intrare in Destiny Park.  Fiecare persoana cu dizabilitati poate intra in parc impreuna cu un insotitor, care va avea tot o reducere de 50%.

9. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

9.1. Clienții, vizitatorii, participanții, partenerii și terții au dreptul de a participa la toate activitățile DESTINY PARK pentru care au achiziționat un bilet de acces valabil sau care au acces gratuit conform termenilor definiți mai sus.

9.2. Clienții, vizitatorii, participanții, partenerii și terți au obligația respectării prezentului Regulament.

9.3. Clienții, vizitatorii, participanții, partenerii și terții vor respecta informatiile mentionate pe placutele cu instructiuni ale tuturor atractiilor desfasurate in DESTINY PARK, precum si solicitarile din partea personalului DESTINY PARK. Este obligatoriu sa fie respectate regulamentele speciale existente pentru anumite facilitati din incinta DESTINY PARK, ce vor fi aduse la cunostinta prin afisare la intrarea in facilitatea respectiva.

9.4. Clienții, vizitatorii, participanții, partenerii și terții nu au dreptul de a utiliza incinta DESTINY PARK pentru derularea de activități ilegale sau care pun în pericol sub orice formă siguranța celorlalți in cadrul parcului DESTINY PARK.

9.5. Clienții, vizitatorii, participanții, partenerii și terții nu au permisiunea de a distribui, modifica sau copia, de a distribui, de a expune, de a refolosi, de a reproduce, de a publica, de a crea lucrări derivate, de a transfera, de a vinde sau folosi conținutul pus la dispoziție de DESTINY PARK sau prezentului Regulament fără acordul în scris al societății DESTINY PARK.

9.6. Clienții, vizitatorii, participanții, partenerii și terții nu au dreptul de a folosi incinta parcului DESTINY PARK în scop publicitar sau comercial fără acordul prealabil al societății DESTINY PARK.

9.7. Clienții, vizitatorii, participanții, partenerii și terții au obligația de a comunica imediat reprezentanților DESTINY PARK sau echipei de securitate orice situație despre care au motive întemeiate să o raporteze ca un pericol pentru securitatea celorlalți participanți în perimetrul de derulare a activităților DESTINY PARK.

9.8. Clienții, vizitatorii, participanții, partenerii și terții au obligația de a coopera cu reprezentanții DESTINY PARK și reprezentanții serviciilor de securitate și sănătate, cu autoritățile competente, cu voluntarii pentru a asigura buna desfășurare a activităților desfășurate in incinta parcului DESTINY PARK, pentru evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol securitatea participanților sau pentru a remedia astfel de situații în cel mai scurt timp posibil.

9.9. Clienții, vizitatorii, participanții, partenerii și terții au obligația de a respecta regulile de curățenie impuse de DESTINY PARK, cum ar fi de exemplu dar fără a se limita la: in incinta DESTINY PARK sa nu se arunce pe jos deșeuri sau alte obiecte si sa se utilizeze spatiile special amenajate pentru aruncarea gunoaielor, cu respectarea categoriilor de deșeuri afișate.

9.10. Clienții, vizitatorii, participanții, partenerii și terții au obligația să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise; fumatul în orice spații închise din incinta DESTINY PARK este strict interzis.

 

10. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DESTINY PARK 

10.1. Societatea DESTINY PARK are dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a clienților, vizitatorilor, participanților, voluntarilor, partenerilor și terților. Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul ro

10.2. Societatea DESTINY PARK poate investiga orice acțiune susceptibilă de încălcare a prezentului Regulament și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul in incinta parcului DESTINY PARK al oricărui client, vizitator, participant, voluntar, partener sau orice altă terță persoană.

10.3. Societatea DESTINY PARK nu își asumă responsabilitatea asupra obiectelor pe care clienții, vizitatorii, participanții, voluntarii, partenerii și terții le introduc în incinta DESTINY PARK.

10.4.Societatea DESTINY PARK își rezervă dreptul de a verifica clienții, vizitatorii, participanții, voluntarii, partenerii și terții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de personalul DESTINY PARK și/ sau echipa de pază și protecție și de a nu permite accesul cu orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.

10.5.Societatea DESTINY PARK nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile clienților, vizitatorilor, participanților pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.

10.6.Societatea DESTINY PARK nu răspunde pentru pierderea, furtul sau deteriorarea biletelor achiziționate, acestea fiind în responsabilitatea participanților/ cumpărătorilor.

 

11. REGULI DE CONDUITĂ 

11.1. Clienții, vizitatorii, participanții, voluntarii, partenerii și terții sunt încurajați să facă dovada unui comportament adecvat in cadrul parcului DESTINY PARK.

11.2. Clienții, vizitatorii, participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația să se abțină de la orice acțiuni, declarații sau comportamente de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică sau morală a lor sau a celorlalte persoane aflate in incinta DESTINY PARK.

11.3. Este interzisă orice formă de comercializare sau de derulare a unor campanii publicitare în perimetrul DESTINY PARK fără permisiunea scrisă prealabilă a societății DESTINY PARK.

11.4. Este interzisă orice fel de demonstrație sau manifestare de orice natură care nu a fost aprobată în prealabil în scris de societatea DESTINY PARK.

11.5. Vânzarea produselor alcoolice se derulează în condițiile legii, și nici un fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și/sau persoanelor aflate sau considerate în stare de ebrietate de către societatea DESTINY PARK.

11.6. Utilizarea substanțelor calificate în baza legii aplicabile ca substanțe interzise nu este permisă în perimetrul DESTINY PARK și se pedepsește conform legii.

11.7. Clienții, vizitatorii, participanții, voluntarii, partenerii și terții înțeleg și acceptă în mod expres că în virtutea participării la activitățile desfășurate in incinta DESTINY PARK, că vor coopera pe deplin cu societatea DESTINY PARK, partenerii comerciali, voluntarii, echipa tehnică, reprezentanții serviciilor de pază și prim ajutor vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul parcului DESTINY PARK, în cazul unor situații de urgență sau când alte circumstanțe o impun.

11.8. Clienții, vizitatorii, participanții se obligă să plătească toate produsele și serviciile pe care le consumă și le achiziționează pe perioada aflării în perimetrul parcului DESTINY PARK. Clienții, vizitatorii, participanții vor efectua plata produselor și serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de societatea DESTINY PARK sau Partenerii Comerciali ai acestuia.

11.9. Toți clienții, vizitatorii, participanții trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Clienților, vizitatorilor, participanților nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi clienți, vizitatori, participanți. Societatea DESTINY PARK nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia. Clienții, vizitatorii, participanții sunt obligaţi să nu distrugă bunurile aflate în incinta și în împrejurimile parcului DESTINY PARK.

11.10. Societatea DESTINY PARK sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia activitatile desfasurate în incinta parcului DESTINY PARK. Clienții, vizitatorii, participanții, voluntarii, partenerii și terții iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Societatea DESTINY PARK are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale de social media online (ex. Facebook, Instagram, Youtube etc.) si offline şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel Clienții, vizitatorii, participanții, voluntarii, partenerii și terții. Clienții, vizitatorii, participanții, voluntarii, partenerii și terții au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă vor folosi aceste material exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire către public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă.

11.11. Este strict interzisă ridicare de drone deasupra parcului DESTINY PARK.

11.12. Clienții, vizitatorii, participanții iau la cunoştinţă că în incinta parcului DESTINY PARK este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al societății DESTINY PARK.

11.13. Clienții, vizitatorii, participanții sunt obligați ca în incinta Parcului, să respecte şi să nu distrugă spațiile înconjurătoare sau interioare, incluzând construcțiile de orice fel, porțile, anexele, grădinile şi spaţiile verzi aferente.

 

12. OBIECTE PIERDUTE

12.1. Obiectele pierdute trebuie aduse la zona de Lost & Found (care va fi marcată într-o zonă specială). Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a societății DESTINY PARK care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. Societatea DESTINY PARK va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 10 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found şi va încerca returnarea lor către proprietari. După expirarea termenului legal aceste bunuri sunt predate autorităților.

 

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

13.1. Societatea DESTINY PARK poate prelucra datele cu caracter personal ale clienților, vizitatorilor, participanților, voluntarilor, partenerilor și terților conform Politicii de Confidențialitate care este afișată pe website-ul www.destinypark.ro.

13.2. În cazul în care datele cu caracter personal care au fost prelucrate în temeiul prezentului Regulament și a legislației în vigoare suferă modificări sau în cazul în care posesorii acestor date constată că datele pe care le deținem cu privire la ei sunt eronate, aceștia pot solicita modificarea acestora prin transmiterea unei scrisori datate și semnate la adresa de email privacy@destinypark.ro  sau prin servicii poștale la sediul societății DESTINY PARK, respectiv Mun. Bucuresti, Bd. Timișoara nr.26, Camera 17, in cadrul Clădirii Plaza Romania Offices, sector 6.

13.3. Dacă persoana care contactează societatea DESTINY PARK nu este mulțumită de răspunsul primit din partea acestora, aceasta se poate adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28 – 39, București.

 

14. DREPTURI INTELECTUALE 

14.1. Conținutul, activitățile, conceptele artistice și organizatorice, spectacolele, procedurile de lucru interne și alte asemenea (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea DESTINY PARK și sunt protejate de legile in vigoare privind protecția drepturilor de autor.

14.2. Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris din partea societății DESTINY PARK se pedepsește conform legii.

14.3. Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului activităților desfășurate in incinta DESTINY PARK nu este permisă fără acordul anterior în scris al DESTINY PARK.

14.4. Datele cu caracter personal fac excepție de la cele de mai sus fiind tratate în mod distinct în conținutul prezentului document.

 

15. ÎNREGISTRAREA FOTO VIDEO A ACTIVITATILOR DESFASURATE IN INCINTA DESTINY PARK

15.1. DESTINY PARK își rezervă dreptul exclusiv asupra imaginilor foto-video din cadrul incintei parcului DESTINY PARK.

15.2. Clienții, vizitatorii și participanții înțeleg și acceptă că Organizatorul, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale activităților desfășurate in incinta DESTINY PARK.

15.3. Societatea DESTINY PARK poate utiliza imagini foto și video, efectuate atât de proprii angajați, de furnizorii săi de servicii, de Partenerii Comerciali și alți terți autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia promovării parcului DESTINY PARK si/sau pentru a oferi spre vânzare clienților pozele proprii efectuate in incinta parcului DESTINY PARK.

15.4. Clienții, vizitatorii, participanții în virtutea participării lor la activitățile desfășurate in incinta parcului DESTINY PARK, acordă DESTINY PARK precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor efectuate în perimetrul de derulare a parcului DESTINY PARK.

15.5. DESTINY PARK și terții autorizați de acesta au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, publica, difuza și distribui în special în scopul promovării parcului DESTINY PARK, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu clienții, vizitatorii, participanții la activitățile din cadrul parcului DESTINY PARK, fără a fi necesară vreo remunerație pentru utilizarea acestora.

15.6. DESTINY PARK își rezervă dreptul de a înregistra direct sau prin terți autorizați activitățile din cadrul DESTINY PARK, de a copia, de a distribui, de a difuza sau de a face publice în orice mod și prin mijloace de transmitere a datelor sau prin mijloace electronice, inclusiv pentru promovarea parcului DESTINY PARK.

15.7. Clienții, vizitatorii, participanții nu au dreptul, în limita prevederilor legale, să ridice pretenții financiare sau de orice altă natură împotriva societății DESTINY PARK în legătură cu înregistrările foto – video și publicarea lor conform celor prevăzute în prezentul Regulament.

15.8. Clienții, vizitatorii, participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio/ foto/ video ale parcului pentru a fi utilizate numai în scop personal. Clienții, vizitatorii, participanții nu au dreptul de comercializare a imaginilor/ înregistrărilor foto – video din cadrul parcului DESTINY PARK fără acordul prealabil al societății DESTINY PARK.

 

16. LIMITE DE RESPONSABILITATE 

16.1. Clienții, Vizitatorii, Participanții înțeleg și sunt de acord că participă la activitățile desfășurate in incinta parcului DESTINY PARK pe riscul propriu. Societatea DESTINY PARK, colaboratorii, partenerii și partenerii comerciali ai societății DESTINY PARK nu pot să fie făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul în perimetrul parcului DESTINY PARK sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție în perimetrul acestuia precum, dar nelimitându-se la: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar, vătămare etc.

16.2. DESTINY PARK depune eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website-ul www.destinypark.ro si aplicația mobila Destiny Park, pe canalele de social media, în presă și prin alte mijloace de informare publică să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, DESTINY PARK va încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp.

16.3. DESTINY PARK garantează accesul şi utilizarea serviciilor din incinta parcului DESTINY PARK oricărui  Client, Vizitator, Participant care are un bilet valid. Programul parcului DESTINY PARK poate fi modificat unilateral de către DESTINY PARK în caz de forţă majoră sau caz fortuit.

16.4. DESTINY PARK îşi rezervă dreptul de a modifica orele anumitor activități din cadrul parcului DESTINY PARK, Clientul, Vizitatorul, Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

16.5. Clientul, Vizitatorul, Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva societății DESTINY PARK în cazul modificării programului  anumitor activități din cadrul parcului DESTINY PARK.

16.6. Societatea DESTINY PARK exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute în incinta parcului DESTINY PARK care nu au fost cauza unei organizări defectuoase sau neglijențe.

16.7. După ce Clientul/Vizitatorul/Participantul a primit brățara, societatea DESTINY PARK nu mai este responsabilă pentru integritatea acesteia. Clientul/Vizitatorul/Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării de acces.

16.8. DESTINY PARK nu este responsabila pentru acțiuni ce se petrec în afara perimetrului parcului DESTINY PARK.

16.9. DESTINY PARK nu raspunde in niciun fel pentru distrugerea sau defectarea bunurilor dvs. in incinta parcului DESTINY PARK, indiferent de cum se produc acestea, de ex. prin udarea cu apa, scaparea pe jos etc.

16.10. DESTINY PARK nu raspunde pentru autoturismele din parcare si nici pentru bunurile lasate in autoturisme; pentru autoturismele parcate pe locurile de parcare nu se preia niciun fel de raspundere pentru deteriorari, distrugere sau furtul autoturismelor de catre terti. Atat in parcare, cat si pe toate suprafetele de trafic ale DESTINY PARK este valabil codul rutier.

16.11. Societatea DESTINY PARK nu raspunde pentru daunele provocate clientilor/vizitatorilor/participantilor de cazuri de forta majora, de accidente sau defectiuni din alte cauze decat vina DESTINY PARK (de ex. cadere de curent etc.).

16.12. In caz de neplata a sumelor inregistrate pe bratara de acces de catre adult/insotitor, DESTINY PARK isi rezerva dreptul de a solicita ajutorul organelor de stat abilitate (de ex., politie).

16.13. Clienții, vizitatorii, participanții sunt tinuti raspunzatori pentru orice distrugere a bunurilor proprietatea DESTINY PARK.

 

17. INTERZICEREA ACCESULUI

 17.1. Accesul este interzis in cazul in care prezentați simptome sau sunteți suspect de infectare cu virusului SARS-COV-2: fie nu vi se permite accesul in DESTINY PARK, fie, daca exista suspiciune de infectare cu virusul SARS-COV-2 (datorita simptomelor sau a altor informații), DESTINY PARK va declara încetarea imediata a contractului incheiat cu dvs. – incetarea contractului are loc la momentul in care vi se comunica verbal de catre personalul DESTINY PARK faptul ca aveti obligatia de a parasi incinta, fara a fi necesara vreo alta formalitate.

 17.2. In cazul in care nu respectati obligatiile prevăzute in prezentul Regulament, societatea DESTINY PARK are dreptul de a declara incetarea imediata a contractului incheiat cu dvs. – incetarea contractului are loc la momentul in care vi se comunica verbal de catre personalul DESTINY PARK faptul ca aveti obligatia de a parasi incinta, fara a fi necesara vreo alta formalitate. In cazul in care personalul DESTINY PARK apreciaza ca incalcarea obligatiilor nu este grava veti primi doar un advertisment.

17.3. Societatea DESTINY PARK vă informeaza asupra faptului ca următoarele incalcari ale prezentului Regulament vor conduce imediat la exercitarea de catre aceasta a dreptului de a inceta contractul si la interzicerea prezentei dvs. in cadrul DESTINY PARK:

 • Orice acte de violență sau agresiune;
 • Agresiuni verbale de orice fel sau orice alte manifestari indecente, agresive sau nepotrivite;
 • Tipatul, tonul agresiv, tonul ridicat, zgomotul;
 • Injurăturile si exprimarile/gesturile indecente;
 • Periclitarea sigurantei si ordinii;
 • Deranjarea in orice mod a altor clienti/vizitatori/participanti.

17.4. In cazul in care societatea DESTINY PARK a declarat incetarea contractului, iar personalul v-a indicat faptul ca aveti obligatia sa parasiti incinta parcului DESTINY PARK, aveti obligatia de a preda imediat bratara de acces, de a achita contravaloarea serviciilor (daca este cazul) si de a parasi imediat, in liniste, incinta. In cazul in care nu veti respecta prevederile prezentului Regulament, sunteti de acord ca personalul de paza al DESTINY PARK sa va conduca spre iesire si sa va predea organelor de drept (firma de paza care actioneaza in exteriorul incintei sau politiei dupa caz). In cazul in care opuneti rezistenta, acceptati in mod expres ca personalul de paza DESTINY PARK să foloseasca toate mijloacele necesare, pentru a va conduce spre iesire si a vă preda organelor de drept. In cazurile de incetare a contractului pentru nerespectarea obligatiilor de catre vizitatori nu se va restitui taxa de intrare platita.

17.5. In cazul in care DESTINY PARK a declarat incetarea contractului, iar personalul v-a indicat faptul ca aveti obligatia de a parasi incinta precum si in cazul in care la iesire nu va achitati obligatiile de plata, societatea DESTINY PARK isi rezerva dreptul de a nu mai incheia alt contract cu dvs. si de a va interzice accesul in cadrul parcului DESTINY PARK. Intr-un astfel de caz, nu veti mai avea dreptul de intra in incinta DESTINY PARK (inclusiv in parcare). In cazul persoanelor care vor incerca sa patrunda in incinta in pofida interdictiei societatii DESTINY PARK se va face sesizare la politie pentru infractiunile săvârșite.

18. SERVICII SI PRODUSE. ACTIVITATI DESFASURATE IN INCINTA DESTINY PARK

18.1.În incinta parcului DESTINY PARK, produsele, serviciile si diferite activități sunt disponibile în locuri special amenajate (cum ar fi, dar fără a se limita la restaurant, cofetarie, ateliere, activități sportive, Aventura Park etc.).

18.2.Clienții, vizitatorii, participanții se angajează să folosească ca modalități de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de plată acceptate de societatea DESTINY PARK şi partenerii acestora, respectiv prin utilizarea brățărilor de acces distribuite de către societatea DESTINY PARK la intrarea in incinta parcului DESTINY PARK, brățări de acces care vor putea fi alimentate cu bani la punctele dedicate ale DESTINY PARK; limita maxima fiind de 1.000 de lei, exceptand bratarile de acces acordate pentru serviciul contractat de zi de nastere („Birthday Party”).

19. POLITICA DE NEDISCRIMINARE

 19.1. DESTINY PARK nu tolereaza atitudinile sau comportamentele discriminatorii.

19.2. In cadrul parcului DESTINY PARK este interzisa orice fel de discriminare pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap etc. sau pe baza de orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a oricaror drepturi legale.

 

20. SECURITATE

 20.1. În incinta parcului DESTINY PARK, societatea DESTINY PARK asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul activitatilor desfasurate in incinta parcului DESTINY PARK, clientii, vizitatorii, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

20.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfașoară activitatile din parcul DESTINY PARK.

21. PRIM AJUTOR

21.1. In cadrul DESTINY PARK exista o zona de prim ajutor (în cardul experienței Regina Maria), în caz de nevoie, fiind disponibil un asistent medical si cu posibilitatea de solicitare ambulanta la nevoie.

22. SANCŢIUNI

22.1. Societatea DESTINY PARK are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui client, vizitator, participant în incinta parcului DESTINY PARK total sau parțial, sau de a invita clientul, vizitatorul, participantul să părăsească incinta acestuia, în cazul încălcării prezentului Regulament sau a unei legi în vigoare din România.

22.2. În acest caz clientul, vizitatorul, participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri de la Societatea DESTINY PARK.

22.3. Societatea DESTINY PARK va redirecționa cazurile de bilete false către organele abilitate ale statului, pentru începerea cercetărilor necesare.

 

23.CAZURI DE FORȚĂ MAJORĂ

23.1. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstrații, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundație, scurt circuit major, epidemii/pandemii, rezoluții oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Societatea DESTINY PARK sau de Client, Vizitator, Participant, niciuna dintre părți nu este obligată să respecte obligațiile din prezentul Regulament.

 

24. SUGESTII SI RECLAMATII

24.1.Clienții, vizitatorii, participanții, voluntarii, partenerii și terțIi pot transmite în orice moment sugestii sau reclamații societății DESTINY PARK printr-un email la adresa: hello@destinypark.ro

24.2.Termenul de răspuns este de 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii sesizarii sau, dupa caz, primirii acestia de catre societatea DESTINY PARK.

 

25. LITIGII 

25.1. Prezentul Regulament, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestuia sau din participarea la eveniment, vor fi soluționate de Clienți, Vizitatori, Participanți, Voluntari, Parteneri, Terți și societatea DESTINY PARK pe cale amiabilă.

25.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care societatea DESTINY PARK își are sediul social.

25.3. Prin participarea la activitățile desfășurate in incinta parcului DESTINY PARK sau prin accesarea canalelor de comunicare marca DESTINY PARK, în special website-ul www.destinypark.ro si aplicația mobila Destiny Park, clienții/utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament.

 

26. INTRAREA IN VIGOARE

26.1 Condițiile Contractuale – Regulamentul au intrat in vigoare la data de 01.08.2022.

 

BUCURESTI, 1 august 2022

Societatea DESTINY PARK